Istoric

La 28 martie 1594 Aron Vodă vinde lui Toader Chiriac, marele vameş, pentru suma de 2000 aspri şi 6 cai satul „ZORILENII ŞI CU LOC DE MOARĂ ÎN APA BÂRLADULUI DIN SUS DE TÂRGUL BÂRLADULUI, CARE SAT AU FOSTU DIN HOTARUL TÂRGULUI Bârladul…..” Aceasta este prima mărturisire scrisă, cu privire la existenţa satului Zorleni, din fostul judeţ Tutova.
Urmele de locuire pe aceste meleaguri sunt numeroase, datând din paleolitic şi până în zilele noastre. 
Cercetările arheologice au stabilit până în prezent peste 20 de puncte. Astfel pe valea bujorenilor s-au descoperit aşchii şi o lamă de silex aparţinând paleoliticului superior. În zona confluenţei pârâului Simila cu râul Bârlad s-au găsit fragmente ceramice şi unele din piatră, specifice epocii neolitice.
La nord de actuala vatră a satului pe valea râului Bârlad au fost descoperite urme de locuire aparţinând epocii bronzului, fierului şi sec.IV en , VIII-IX, X-XII. Menţionăm că în dreptul punctului „Fântânele” în malul râului Bârlad a fost descoperit un cuptor de olar, cu toată şarja de vase în el, ce aparţine sec.IV en .
În punctul „Plopi”se află o necropolă ce aprţine sec IV en , iar până în perioada interbelică, urmele vechilor sate, Bujoreni, Zorlenii – vechi, Vârlez şi Praja erau evidente vechiului sat Zorleni, s-a aşezat între dealul Copăcelul şi dealul Zorleni în zona punctului „Livada”.
Numele satului apare într-un document scris în anul 1594 şi provine de la Zorilă care conform dicţionarului era numele popular a luceafărului de ziuă. Zorilă a fost şi nume de persoană care avea calitatea de om harnic, ce se trezeşte odată cu zorii de zi.
Deci Zorilenii poate fi satul neamului lui Zorilă. A nu se uita, că şi astăzi există pe locul vechiului sat, un punct care se numeşte „Fântâna lui Zorilă”. Facem observaţia că de-a lungul timpului vocala„ I” dintre consoanele „ R” şi „ L” nu s-a mai rostit şi astfel s-a ajuns de la rostirea Zorilenilor la o rostire mai rapidă ( rostogolită ) de ZORLENI.
De-a lungul timpului locuitorii comunei au participat activ la evenimentele importante din istoria patriei cum sunt Războiul de Independenţă, Războiul Antihitlerist.
În amintirea acestor evenimente de pe raza comunei a fost ridicat un monument al eroilor şi o placă comemorativă.