Anunturi

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui
Str. Eternității, nr. 1, cod poştal 730112
Telefon:(004) 0235 311802; fax: (004)0235 311597, E-mail: dadr.vs@madr.ro

Referitor grant acordat producătorilor agricoli pentru culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de secetă pedologică din perioada martie-septembrie 2022

Întrucât pe parcursul anului 2022 au fost afectate mari suprafeţe cultivate cu porumb, floarea-soarelui, soia şi mazăre precum şi producțiile aferente acestora, de seceta pedologică extremă, comunicăm faptul că în Monitorul Oficial nr. 492 din 06.06.2023 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 50 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub formă de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie–septembrie 2022.
Astfel, conform prevederilor actului normativ menţionat anterior, beneficiarii ajutorului de stat pot fi producătorii agricoli care au înființat culturi de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre în primăvara anului 2022 şi care le-au fost distruse de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022, în diferite procente (de pesle 30% şi până la 100% inclusiv), conform proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole deţinute, respectiv persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale constituite potrivit prevederilor O.U.G nr. 44/2008, persoane juridice, societăţi agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991, societăţi comerciale organizate în conformitate cu Legea societăţilor nr. 31/1990, grupuri şi organizaţii de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători.

În acest sens, eligibilitatea producătorilor agricoli constă în îndeplinirea următoarelor condiţii:
– deținerea procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înfiinţate în primăvara anului 2022 şi suprafeţele calamitate de seceta pedologică;
– înregistrarea în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi intervenție pentru Agricultură Vaslui a cererii unice de plată 2022, din care să se poată identifica culturile înfiinţate în primăvara anului 2022, respectiv porumb şi/sau floarea-soarelui și/sau soia şi/sau mazăre, precum şi suprafeţele de teren declarate aferente acestor culturi;
– nu se află în dificultate, cu excepţia beneficiarilor a căror dificultate este cauzată de secetă pedologică şi dovedită prin consemnarea în procesele-verbale cu procente de calamitare de peste 30% şi până la 100% inclusiv.

Ajutorul de stat sub formă de grant unitar are valoarea maximă de 335 lei/ha, pentru gradul maxim de calamitare de 100%, grad prevăzut în procesul-verbal de constatare şi evaluate a pagubelor pentru oricare dintre culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înființate în primăvara anului 2022.

În vederea solicitării acestui grant, producătorii agricoli pot depune la Direția pentru Agricultură Județeană Vaslui o serie de documente datate, cu sintagma „conform cu originalul” şi însuşite prin semnătură de către reprezentanlul legal precum:
cerere de solicitare a grantului (Anexa 1 din O.U.G 50/2023, Cerere de solicitare a grantului acordat producătorilor agricoli care au îmființat culturi în primăvara anului 2022 şi au fost afectate de seceta pedologică din perioada martie-septembrie 2022.);
– copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile de porumb şi/sau floarea-soarelui şi/sau soia şi/sau mazăre înfiinţate în primăvara anului 2022 şi suprafeţele calamitate de seceta pedologică;
– copii ale documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum instituția de credit, codul IBAN, pentru efectuarea viramentelor.

Ținem să sublimem, faplul că, în baza prevederilor actului normativ menționat, cererile de solicitare a grantului împreună cu documentele anexă vor putea fi depuse la D.A.J. Vaslui în termen de 20 de zile lucrătoare, respectiv până la data de 21 iulie 2023, inclusiv.