Educatie

La nivelul comunei există:
– două corpuri liceu – 4336 m2
– două corpuri şcoală generală cu clasele I-IV, – 422 m2
– trei corpuri şcoală generală cu clasele I-VIII, – 1524 m2
– şase corpuri grădiniţă de copii – 743 m2
– două corpuri cămin cultural – 674 m2
– bibliotecă – 60 m2

În clădirea Căminului Cultural funcţionează o bibliotecă având în dotare un număr de 10400 volume de cărţi.

Pe satele componente comunei Zorleni avem următoarele unităţi de învăţământ:

 1. Şcoala gen. nr. 1 Zorleni, cls. I-VIII
 2. Şcoala gen. nr. 2 Zorleni, cls. I-VIII
 3. Grădiniţa de copii nr. 1 Zorleni
 4. Grădiniţa de copii nr. 2 Zorleni
 5. Căminul cultural Zorleni
 6. Grupul şcolar Marcel Guguianu
 7. Biblioteca comunală Zorleni
 8. Şcoala gen. Popeni, cls. I-VIII
 9. Grădiniţa de copii Popeni
 10. Căminul cultural Popeni
 11. Şcoala gen. Simila, cls. I-IV
 12. Grădiniţa de copii Simila
 13. Şcoala gen. Dealu Mare, cls. I-IV
 14. Grădiniţa de copii Dealu Mare