Consiliul local

Consiliul Local al comunei Zorleni are 16 membrii, din 5 partide politice :

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii.
La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.
Componenţa Consiliului Local Zorleni:

 • Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement:
  1. PROFIR ADRIAN
  2. STOICA LUCIAN PETRU
  3. MIHAILA NECULAI
  4. RUSU NECULAI
  5. POPA MIHAELA LOREDANA
 • Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
  1. PADURARU BOGDAN
  2. CIMPOAIE ION
  3. ONU NECULAI
  4. HOTOI SERGIU
  5. CHELARU VASILE
 • Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administraţia domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.
  1. BIZIM STELA
  2. RUSU PETRICA
  3. MELINTE CONSTANTIN
  4. MIHAILA GHEORGHE
  5. CHELARU ION

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.