Consiliul local

Consiliul Local al comunei Zorleni are 15 membri, din 5 partide politice și un delegat sătesc

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii.
La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.
Componenţa Consiliului Local Zorleni:

 • Comisia de specialitate pentru agricultură, buget finanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei
 1. Păduraru Bogdan Ionel – președinte
 2. Țurcanu Maria – secretar
 3. Ivan Bogdan-Gabriel – membru
 4. Stoica Lucian-Petre – membru
 5. Vasilache Mihai  – membru
 •  Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, culte, activități socio-culturale, protecție copii , tineret și sport
 1. Popa Mihaela-Loredana – președinte
 2. Melinte Constantin – secretar
 3. Gîndu Liviu – membru
 4. Bizim Stela – membru
 5. Chirilă Dragoș-Mădălin – membru
 •  Comisia de specialitate pentru administrație publică, juridică, muncă și protecție socială, gospodărire comunală, protecție mediu și turism, servicii și comerț
 1. Mihăilă Gheorghe            – președinte
 2. Rusu Petrică          – secretar
 3. Mihăilă Neculai          – membru
 4. Cîrjan Claudiu-Geoni – membru
 5. Sauciuc Andrei-Bogdan – membru
 • Delegat sătesc pentru satul Dealu Mare  – Andronache Georgiana-Cătălina

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.