Economia locala

Dezvoltarea economică a comunei Zorleni cuprinde:

zone industrializate
Pe teritoriul comunei se afl ă S.C. CRISMIH S.R.L. având ca domeniu de activitate comerţ cu ridicata al materialului lemnos. Are o suprafaţă de 2200 m2 şi lucrează un număr de 5 angajaţi.
Comuna nu are un specific industrial, dezvoltându-se preponderent sectorul agricol. Terenul este lucrat de S.C. AGROCOMPLEX S.A. Bârlad, S.C. AGRODOR-TRANS S.R.L, S.C. DALEX-IMPEX S.R.L. ,S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L, cu maşinile şi utilajele proprietate. În dotarea comunei se găsesc un număr de 34 tractoare, 34 pluguri de arat, 27 semănători, 30 discuri şi 6 combine, aflate în proprietatea privată a cetăţenilor.
Industria mică este slab dezvoltată, în prezent, pe teritoriul comunei există 3 mori de porumb (S.C. ULVILGAN S.R.L. S.C. MORĂRIŢA S.R.L, S.C. AGROMEC S.A.,) şi o presă de ulei.
Aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare se face prin magazinele S.C. TIMPURI NOI S.R.L, S.C IRIS COMPANY S.A., S.C. ONALEX S.R.L., S.C. NIROLF S.R.L. , S.P. PADOGI S.R.L., S.C. BONVOYAGE S.R.L.
Populaţia se aprovizionează şi prin magazinele particulare administrate de un număr de 30 persoane fizice (PF).
depozite / rezervoare – capacităţi de stocare
fondul funciar
Suprafaţa totală a comunei este de 13343 ha, defalcată pe categorii de folosinţă, după cum urmează:
– agricolă – 9776 ha;
– teren forestier – 2659 ha;
– alte suprafeţe – 908 ha.
Suprafaţa agricolă are următoarea componenţă:
– arabil – 6734 ha, din care 2372 ha o deţin în arendă S.C. AGRODOR TRANS S.R.L., S.C. AGROCOMPLEX S.A., S.C. INTERAGROALIMENT S.A.,S.C. DALEX IMPEX S.R.L. iar diferenţa se află în administraţia persoanelor fizice puse în posesie în baza Legii 18/1991.
– păşuni – 2322 ha, administrate de Primăria Zorleni;
– fâneţe – 85 ha, administrate de Primăria Zorleni;
– vii – 228 ha, administrate de proprietari particulari;
– livezi – 14 ha, administrate de proprietari particulari;
– păduri – 2659 ha, în administraţia Ocolului Silvic Bârlad, Primăria Zorleni şi IELIF Vaslui.
creşterea animalelor
turism / capacităţi de primire turistice
Datorită specificului localităţii, comuna nu este zonă turistică şi nu are capacităţi de primire turişti.
apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei
Întrucât zona este agrară se prevede o creştere a capacităţii agricole şi de creştere a animalelor la nivel local prin accesarea unor fonduri de către micii fermieri. Astfel, se prevăd acordarea acestor fonduri la cel puţin trei ferme vegetale şi o fermă zootehnică.
resurse naturale
Resursa de bază la nivel local este pământul – terenul agricol va constitui şi baza în derularea unor proiecte pentru dezvoltare locală.