All posts by admin

06 Mar

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICĂ

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICĂ

al Proiectului de hotărâre privind aprobarea   înființării și delegării gestiunii  prin concesiune a  Serviciului de iluminat public al Comunei ZORLENI, Județul VASLUI, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei ZORLENI, Județul VASLUI, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini și a documentatiei de atribuire prin procedura simplificată

 

COMUNA ZORLENI, JUDETUL VASLUI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI ZORLENI, JUDETUL VASLUI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand AICI.Documentatie dezbatere publica

Perioada dezbaterii publice este de 15 zile, respectiv  până la data de 20.03.2024 inclusiv.

Nu se va organiza o sedintă publică de dezbatare, toate sugestiile/ cererile/ indicatiile sau reclamatiile vor putea fi transmise în scris prin următoarele modalități:

  • Email la adresa: primare@zorleni.ro
  • Tel: +40 235425000   Fax: +40 235425000
  • La registratura Primariei, de luni pana vineri, intre orele 8:00-16:00

La finalizarea perioadei de dezbateri, toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.